Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Informacje o konkursach znajdą Państwo w części Konkursy grantowe.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

  • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
  • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

 Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 30.09.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

power loga rgb scaled 1 1280x165

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Logo Fundacja Edukacyjna ODITK

 Logo Fundacja Fundusz Współpracy

Logo Stowarzyszenie Sztuka Włączania

 Logo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie