Informujemy o wprowadzeniu zmiany do Procedur realizacji projektu grantowego. Zmiana dotyczy aktu prawnego, które stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ASPE.

Zgodnie z obecnymi zapisami Procedur realizacji projektu grantowego przy obliczaniu miesięcznego wynagrodzenia ASPE Wnioskodawcy odnoszą się do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. z dnia 14 września 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1690).

Prosimy o zapoznanie się z zmienionymi Procedurami. Link:Procedury realizacji projektu grantowego_zmiana_10.12.2021r.

Czcionka
Kontrast