Szanowni Państwo,

zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Ocenie poddano 115 wniosków.
70 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania.
5 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, w związku z wyczerpaniem w danym województwie środków dla danego typu organów prowadzących. Wnioski z listy rezerwowej będą mogły otrzymać granty jeżeli po drugim naborze pozostaną wolne środki do rozdysponowania.
Wyniki oceny wniosków znajdują się w zakładce Konkursy grantowe, dla każdego z województw osobno (należy “kliknąć” na dane województwo na mapie lub na liście województw obok niej).

 

 

Czcionka
Kontrast