Szanowni Państwo,

zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Ocenie poddano 220 wniosków, a z nich 115 zakwalifikowano do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej. Wyniki oceny wniosków mogą Państwo pobrać pod poniższymi linkami w dwóch wersjach pdf lub word:

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja PDF
Lista wniosków niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja PDF
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja WORD
Lista wniosków niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja WORD

Zgodnie z zapisami Procedur realizacji projektów grantowych pkt. 6 lit. A na etapie oceny formalnej nie ma możliwości skorzystania z procedury odwoławczej.

KOMENTARZ DO OCENY FORMALNEJ
W większości przypadków przyczyną odrzucenia wniosków był nieprawidłowy sposób wyliczenia kwoty wynagrodzeń asystentów, a więc również kwoty grantu
Najczęściej występowały poniższe błędy:
1. jako kwotę bazową wynagrodzenia przyjęto kwotę różną od wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596)  czyli 2800 zł;
2. w wyliczeniu wynagrodzenia nie podano wysokości obciążeń pracodawcy i ewentualnego dodatku stażowego.
3. nie podano wymiaru etatu asystentów.

Zachęcamy do dokonania koniecznych popraw i ponownego złożenia wniosku w kolejnym naborze.  Termin kolejnego naboru zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Przedtem zaprosimy Państwa na webinar, na którym jeszcze raz omówimy sposób w jaki należy wyliczyć wysokość grantu.

Czcionka
Kontrast