Nagranie jest dostępne:
– na profilu Fundacji Edukacyjnej ODiTK na Facebook.
https://www.facebook.com/Fundacja-Edukacyjna-ODiTK-329299080456124
– na platformie You Tube https://www.youtube.com/watch?v=moKStqCSQ6s

Czcionka
Kontrast