W dniu 18 listopada 2021 roku rozpoczniemy drugi nabór wniosków w ramach konkursu grantowego.
Nabór potrwa do 10 grudnia 2021 roku.
Generator wniosków zostanie uruchomiony w dniu otwarcia naboru, a link do generatora zamieścimy na stronie projektu.
Informacje o wysokości środków dla danego województwa w II naborze oraz o preferowanych typach szkół i organów prowadzących znajdą Państwo w załączonym pliku II NABÓR

Uwaga! Preferowanie określonych typów szkół lub organów oznacza jedynie ich pierwszeństwo w otrzymaniu grantów.
Nie wyklucza to pozostałych podmiotów z możliwości startu w konkursie i pozyskania grantu!
Wszystkie informacje konieczne do przygotowania wniosku znajdą Państwo w dokumentacji konkursowej.
Dokumentację konkursową należy pobrać klikając na właściwe województwo na mapie zamieszczonej w części Konkursy grantowe.

 

 

Czcionka
Kontrast