Ocena formalna

Szanowni Państwo, zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Ocenie poddano 220 wniosków, a z nich 115 zakwalifikowano do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej. Wyniki oceny wniosków mogą Państwo pobrać pod poniższymi linkami w dwóch wersjach pdf lub word: Lista...

Ważne! Załączniki składane wraz z wnioskiem

Szanowni Państwo, wniosek składają Państwo WYŁĄCZNIE elektronicznie. Proszę nie przysyłać nam żadnych plików pocztą tradycyjną ani mailem. Na etapie wnioskowanie NIE SĄ wymagane żadne załączniki. W Procedurach realizacji projektów grantowych w tabeli z kryteriami...

Wycofanie złożonego wniosku

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość wycofania omyłkowo złożonego  wniosku (gdy np. autorzy chcieli go jedynie zapisać do późniejszej edycji, ale omyłkowo przesłali jako gotowy) informujemy, że jest to możliwe. Aby wycofać złożony...

Sposób wyliczania kwot na potrzeby wniosku grantowego

W związku z licznymi pytaniami, przypominamy sposób wyliczania kwot cząstkowych grantu dla danej szkoły lub przedszkola oraz całego grantu. We wniosku podają Państwo zarówno kwotę grantu przypadająca na daną szkołę lub przedszkole jak i łączną wysokość grantu. Aby...

Prezentacje z webinarów

Szanowni Państwo, poniżej do pobrania prezentacje z webinaru. Wniosek grantowy_webinar część 1 Wniosek grantowy_webinar część 2

Nagranie webinaru

Nagranie jest dostępne: – na profilu Fundacji Edukacyjnej ODiTK na Facebook. https://www.facebook.com/Fundacja-Edukacyjna-ODiTK-329299080456124 – na platformie You Tube https://www.youtube.com/watch?v=moKStqCSQ6s
Czcionka
Kontrast