Materiały pomocnicze dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą zapisów Procedur realizacji projektu grantowego poniżej zamieszczamy zaktualizowane materiały pomocnicze dla Wnioskodawców: Prezentacja z informacjami o projekcie i sposobie przygotowania merytorycznych opisów do wniosku...

Zmiana w Procedurach realizacji projektu grantowego

Informujemy o wprowadzeniu zmiany do Procedur realizacji projektu grantowego. Zmiana dotyczy aktu prawnego, które stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzenia ASPE. Zgodnie z obecnymi zapisami Procedur realizacji projektu grantowego przy obliczaniu miesięcznego...
Czcionka
Kontrast